Skip to main content

Full text of "Annála na tuaṫa"

See other formats


O Séaghdha, Pádraig 39031 01 1 61 7925 1 
Annála na tuaia 
DOES NOT CIRCULATE PB 

1399 

.0777 

A5 

Cuid2 Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/annlanatuaa02sagh AtinAtA tlA CUACA. 

CU1D A T)0. PB122 
G80 AÍ1 UÓRílAltl. -Afl tl-A CUfl ATT1AC 

•oo cotinR^t) tiA gAe-óilge 

CH«6TNUT HILL, MASS, (9 J^tt: pwsne. AtinÁtA tlA CUACA. 

CU1T) A T)6. -*- Ail COUUAttl. 50STOTJ POT.Tttaj. LIBRARr 

1 mb<\ite ÁtA Cti4t. 
1906. 1 


^n CtÓ-Ólim^nn, (Ceófianca), 
Clóx»ó jií ^ae-oil^e, Sjiáit) ttlóft, na CjtÁtja, OI Aft Có^ttArh SeAHA-SéAtrmit\ M 5Ut1-A5AÓ -AH COUAItV' -oo Sctiíob. I. 

UfiátriótiA jré *óeipe cia £>UAilt:eA*ó 
cugAtn ifce-dó -aó U^vo^ n^ ^Cotp^í ó Cnoc 
Ati te>Af-A, ca|aa£)ac cIucaji j:é -| m^i-oe 
cé^s^jAt^ 'n-A Láirh. 'O^itnige^f 50 fvaitt 
^otm f mbAtói'oe éiginc 4ip. 

tv\ ceifue bí a\\ 5^p|\<\ tno texMi^n, 
n SeAtu\«Sé^tnuf azá jré óLáp Atioóc t 
cÁitn -as T)ut ^f\ >An -ocóffAnh. 1p jre^pA 
•ótnc "out tem' óoif a\\ pe^vo cAtnAitt." 
<( go rmeirii*ó T)ia ^n qióOAipe atfi,- <*ftfA 
mife, "jv^gAT) Ann 5^11 xMti^f. 1f 'tn*óó 
fgéAt £ix\rmuif)eáóCA bf eág btáfox* -o'lnnif 
fé fixMii TMtn ; •] b'otc ^n T)1ot jruó^ AgAm 
é tnafvd *océi*óir.n Atioif 5 pAiT>ip a t^t> óf 
a óionn.'' 

il 5tti^ifimíf ofUMtin rnAppitV' «Apr-ACA'ós, 
" fulA mbeif\t*ó ^n *otnbe-f\é 0|\A1nn. ,, 

niAifi cotp dge Ati cófffu\irh. t)í comtiff^tn 
tiáó fmne ^5 -out ifce^vó f^n Am tééx>n& 03 

tlí TmbAipc éinne A^Ainn " T)ia Aitnfd 
ifceAó/' tU " 50 mbeAnntngi-o 'OiA-oib/' r\Á 
Aon ní*ó triAH pn, aó "oo óuAmAtfv ifceAó 
50 ciínn 1 rroiAi'ó a óéite, 1 *oo teiseAtriAip 
a\k Á\\ n^túmib finn jréin 1 bpA*ónAife xmi 
rhAifib, t T)'op|AxStAtn>Aifi paithh óun T)é X)S 
\A\\i(\&\t> Aif AnAtn An zé bí 1 t^ú^ifi a 
tAbAi^c fAop, " ó tic nA bpiAn t cfí £iAn- 
CAib Pf 05AT)óif\eAóCA." 

TVéif éifuge 'nÁfi f u1 ^ e 'óOinn T>eineAÍ) 
flige -óúinn A|t fopmAib £at)a bí le CAoib 
An f?AttA fA óipom. t)í An triAfib teigte 
Atiuó aja f uit>eAóAn bí 1 5comnib An pAllA 
A|A AgAi*ó An DOf Aif ifueAó — a óe-Atiti óuti 
nA ceme •) a óofA ótm ^n T)f\opúf a. X)\ 
a\X)\t) unnif, *| pAiDfin ; n-A tÁirh *óeif. te 
n-A cofA Af feitp-íoóCAif An t)f\opijAA bí 
ÓÚ15 cmn-oe óointib Af\tAfA*ó; T^n óuix) eite 
t>e'n cf eitp lÁn x>e píop^íb if cobAC lonncA. 
Af óofAib An rhAi|\b bí ptácA fnífe, "j 
feAnA-óomfÁT)A *óó 'n-A fui"óe A\y óAtAOip 
C01f An T)pOfÚ|AA. tlUAIp bíoniAifi pui'óce 

•o'eifig An feAn-otnne feo, -j *oo fín fé 
píopA m\A óun 5AÓ émne A^jAinn. 

; Ha'óiai-ó fin tÁmig yeA\\ ah cige, wac 
Se<\nA-SéAtrtuir, 1 Xí'frÁitcig fé fórhAinn 1 0$ 

gcos^tt a^ tAbAiftc p ocAit no -66 teif 5AÓ 
éinne A^Ainn jré teit cótfi jreArvAtfiAil T)e<\^ 
rhuwce if "oo •óé^np-A'ó nu\c ah f\io$ pern. 

" tliniAit Uom cii belt corn cunn if caoi 
Anocu, a "OonnoAtV' AfifA £eAr* ah uige le 
pAfOAirie pi|\ cnAg-Aor-CA a bí 'n-A fuit»e 
coif riA ceine, " A^ur- ir* T)óig liom -oá 
mbéA'ó f^n cé azá initiate UAinn a oaf a 
cur* 1 n-tirhAit mnnn nÁfv tfiAit teif é Aót 
óorh beA^. 1nnir- rgéAt no í 111 " éigin a 
óui^p-ó An 01-óóe 1 n^eA^fAóc t»o rnA 
cpriiufif-Aitv." ík 5° "oeirhin, a *ÓorhnAiit, ní 
]AAbAmAir\ ciiím. tMoniAip ^aó émne Ag 
mnpnc T>o'n óum eite An cfiuAi*ó-óÁf if mó 
|AUg fiiArri Aip, aó "oo fcopAtriAif aii óAinnc 
fvMt) bí mwrmcifi An CfOfCAipe Ap a 
n5tú1n1b. ,, " 1f niAit éfin," Afirvx DorhnAlt, 
u ac teAnAi*ó t)e. t)]AeAC-fC|\ótnféA|VAó 1 
n-AjA meAfc ip eA*ó An ^T^^S^c Annfo, i 
bíonn fé A|\ fcruopAi'o ctm fcéAlCA tnAtAfin 

A ÓtOf." 

(< Aguf cti pern, a "ÓoriinAitt," AfvfA 
mife, " CA01 leAt-rnA|\b ó beit m' feAfArh. 
Sint) Annfo tiom-fA -j éifc te cfuiAi"ó-óÁr 
t)onnóAt). 5 AD ^ 1ir, *r e °1 A,YI S 11 !^ pú é ólop." 
(< Ó, b'féi*oip $o bftnt •oeA|\rhA , o ope, a 04 

5f u^5<m£ ; niof\ fuis Aon ójunvó-óÁf inó]\ 
]Au\m tni|*e, biu-oe^o^ te X)\a, aC, zá be\\\z 
|\óiti<Mnn póf, Se-án tiat "] tTHóeáL Caoó. 
Se<vó 'noif, a áeÁm, nÁ connect) ^5 
•peiteArh pmri/' Se^nmnne bex\$ ceóptMLAó 
•oo b'e^vó SeÁti -] bpífce sttítv&ijt, 
" c^ íiof as btifi bfOfunófV' Apr** Seán, 
" ^o fAbAf-f-A pióe bti<vóAin ó pom níop 
óige tiÁ c*.\itn Anoif . Uap étp tno teAóz a 
bAite ó'n Aippe-Atm cpátnón.a T)otfm4ig fA 
geirhf\exvó tmióeAtt fwi oifieAt) fAti 
bliA*ó.4ti&A ó fom, T)0 ttigAf pé rme^fiA nÁ 
j\Aib mo fe-Ati-A-beAn ipog téi pém." 

(C Wf\A\t An zeAóz A5^c é, a bpe-AtLáw/ : 
^\ pipe, "pceApc^n o^u ó *ó|\Abptnge^t 
pópc^ip, if 5Ati pót) móna pé *ó'uvú ^dn 
^n cige A5^m-fA 1 ^cóip ha boiT>óe, mé Ann 
po as uuiciin teip ^n f ^ogAt a T/i^ppAit) bA 
T)o ceAn^At if tex.\nb 1 ivac-ApAtui 'oíom, ip 

cuf^ ." Aó ní óuaUvó a ttntlexVó m^p 

bfop imtigte, ctMbÁn <\p mo gtiAUMrm ip 
mé as T)ul 50 po|\c Cap|VaM5 £,<\tu\ An 
SzAU)CÁn &s n\p|\<M-ó ctidbÁm rhóruv. Cé 50 
pAib án po}\c Le<st-iíiite ó'n *ong fUAf An 
cnoc 1 Ati ot*óóecuicite t>o f fvoióeAf é ^Ati 
bAfc^vú ná bapiuvttnpte 'o'f-AgÁil, -agtip 05 

óíop Aima£ An 6ipc teatan &% ceaóc 50 
tnei*Oj\eaC }\\n rhóm anu\i\opm nuaip óuata*ó 
" trrí-Atru i} tíop mp na Cattnú T)ut>a, *\ &\\ 
nóimeac 'n-,a t)iaií> <l :rií-.arh,a ,; *aa fne-ag- 

fe.ap.arh -an gpu-ais ^p mo óe.ann -\ t>o fit 
cot)La*ó spípín píop cró ónárh mo -ópoma 
50 toonn tno óop." 

"TU caic pia^aine," -AffA rmpe, u c^im 
péi*ó anoip nó juath." 

li TJo b'ffojv -ootn. X)a geapp 50 paift 
' mí-.arh-a ' "i ' mí-^rh^ ei.Le ann. t)^"ó *óói$ 
le.au jup tu-áf f-an .aep bí cui"o ac^ -] cuitle 
,aca éípf pé tataríi. 1m -oiam -j A|\ %&6 
caofc *óíom £>í an rheannlait) ^5 /out 1 
.•oc^eife 1 Ag ceaóc níop .atóuro.aijte 'óom." 

" A-t^aite," -aj\p.a tmpe, " ptil a T)ci5it) 
p.ax> tnóf\-timóeatt 0|\in. A-t>-aite, cun na 
feana-rhná ; *o,á t>on^óc í if meap.a ia*o po 
go móf. Sitro ,a§ cuj\ tp n^ cop^ró mé, 
T ptúT) -an u^itt im' -ói-ait>. tliop cpéme, 
íifop séipe .anu^p >an cnoc tiom -j >an cli^bán 
&p rno *ópom. t)'é coil am cp.aGg.aiL 50 
|iaib **n -oofiap .aj\ *oeaf\£>-teatxró forh-am, 
Do óaiceap ipceaú mé pétn." 

'* tla oatc ! 4n cti^\t>án ! a íhátpe, CÓ5 o6 t)íom é," Af\fA rnipe 1 iroeif\eA*ú tía ppeibe 

u A *Óu\ ru\ b^eA^c," AjtfA tTlÁijAe, " catj 

■o'ltntig Ofic nó cá bjrtnl An ctiAbÁn r 

Sin é a úmpAf (iomóu|\) ^éX) 1 51AU 

AgAC, AÓC C^ -All CtlAbÁn CAltlCe -d5-AC. n 

tTfíofi T)í. *Oo funDeAf aj\ An ftn-óifcín. 

" Uá mo óofA arm/' a^a mife, "bAin 
t)íotn tno ^fios-A." 

"Aó ^n T)eArhAn bAinc, mAf\ nÁ |\AbA*QAf\ 
oftn ótnge — 't)|\ó5 nÁ bAttnpéif fcocA, acc 
ArhÁm UAÓCAif\ n4 tnbpó^ a t>í óf ctonn tno 
*ÓÁ gtvm 6 bAfip peAtA 1 *0|\oó-úf^i-oe. 

u t)'in cpuA*óCAn AgAitV' aj\ f eif e-Ati A5 
péAÓAinc cimóeAll ojiAinn. 

"T)o b'eA-ó, 50 T)íf\eAó, a ÓeÁin/' A|\fA 
peA^ An cige, "-] mAfiA mbeAt) An bpAon 
pó|\uAi|\ if bAOglAó nÁ zaQa^á c'AnAm 

V)AtA." 

" If pop t>tnc," A^fA SeÁn, " nil éin-nít) 
mA|\ bpAon biocÁilte ótrn f pionA a óuf\ 1 
mourne." 

" *Oo ópiu\-ó-óÁf-f a Anoif , a TilioU,/' 
A|AfA T)onnóA*ó. 

" Hí T>om pém a teAngmAif) An cpuA'óCAn 
fo'S Af\fA TTIíóeÁt, " aóc T)om ; feAn-AúAi|\. 
1f 1AT) caic ÓeÁm a óuip 1 semifine t>om é. °7 

" &\\ Aii mbAile gceATmA po *oo bí poicin 
t>á t)íot as tleil nA •oeAórhAi'óe, *] 50 
t)eirhm if 'nroo mi-ctti nió é do teAn *oe 
11eit *] "oa córhUiA'OAp. Oi*óóe ppéif\- 
geAtAige amceAtt n^ Ho*oIas, bi fioinnu 
peA^ A5 ót 1 tnbotAn tleit, •] Ap ah ót t>o 
cofntngeA*OAf\ aja blA*ómAtin i aja rhui*óeAiii 
a scum tAoóAip ip s-Aifce Aft a óéile; bí mo 
feAn-AtAip ha meApc. 

"Anoif," A|\ fé, u cA -ÓA ceig -oe'ti 
buACAitt Annpom as tleit, 1 cuijip eA-o mAfi 
geAtl te tiéirme ASAib é, nó lib 50 téip, 
50 fAgAt) AtriAó Anoip SAti gunnA, s^ n 
ótAi-óeArh, 5^n piú cipín niAi^e, -7 50 
T>CAbAf\pAT> mAócífe 'íi-a pcf\eilte-be<Mi;AiT) 
ipceAó cugAib, fA|AA mbeipi*ó stAO'ó An 
coitig ofAwn." 

t)i An seAtt tíop LÁit^eAó. T)'? Aifc mo 
feAn-AtA1fl CAjAAbAC peAmA^ otnA cúptA 
uAifi cimóeAtt a pcópnAige, 1 fiú*o AtnAó é. 
SiAf An *Ooipe T)ub teif, f«Af f Aitt nA 
b^pAOÓAn, AfiiAó An Céim T)eAps, 7 níop 
fCAT) pé sup fpoió f^ n ^ tTlong aóa t)AnA, 
mApAp óAit pé é pém aj\ a úAp 1 n-AipT>e 
triAfi beA-ó pé 'n-A iMib-óo-oUvó. tlíop 
b'pA'OA ^^n Aipig pé An c-Amtfii-óe Ag o8 

pmtJifigeAt 'ti-A nmceAll -] ax; -otuimim 
ipceAó teif 1 tvoiAi'ó &\\ 11*01 ai*ó óun gup 
óuimil pé a óuincín ^uAp ^ah a teACAin. 

ip -oeAt!)|\tAó 50 |YAit>ré r^r^> nuv r "o'imtig 

\>é CAinAlt p A P 1 "oo f eAfAirh fé aj\ túp- 
CÓ15 "i do óui|\ f é fcot-uUA^Án aj\ 1 gcionn 
nónnic 1M a óom|vÁt)A 1 n-émfeAóc teip. 
Com 1 11 At if b! am mAócífve itntigte -oo 
pfieAb mo feAti-AÚAifi p tiAf aj\ a óopf\A-giob, 
1 -oo fin fé fiAf\ A|\íf — a óeAtin Anoip mA^ 

A f 41b A ÓOfA Ó C1 An A1D, "J A ÓOfA tYIAtA A 

jiAib a óeAtin. Suit) Atnu\r An tk\ rhAóci^e. 
ffíop -oeineADAp Aon fmCufigeAi Anoip, aó 
leimeADAf fé *óém a pcófvnAige, mAfi 

fíteAT)AtS 1 T>0 ÓlHfieA'OAf iva pActA t 

n-AóA|\Ann 'n-A "óá btUMCip. te íva tmn 
Tin -oo turning mo feAti-ACAifi 5AÓ ceAnn 
aca Af f compA et\bAitt. Seo 'n-A fui*óe 50 
CAPA1-Ó é, i T)o fÁit fé An T)Á rhAócífve 
fioimip AtnAó C|\1 $aó bóúA|\ if AóA^dnn guf\ 
ótnp fé A|\ An "oceince-án Ag tleil nA *oeAó- 
mAi*óe iat), -j T)o nag fé An poicin^ 

1( X)o b'éAóCAó av\ gniorh é," AfifA p&Afi 
An age, í( Agup Anoif, a ^ÓonnóA-ó, mnif-fe 
'úiiinn am cfWA*óCAn ip mo pug fviArh opc-fA, 
1 ú cá fé as cAjipAC Af\ An meA*óÁn oitíúe o 9 
be Am Ag bf\Ait a\\ ah nJJiuiAgAo óun At? 

C0f\Óin pÁ1|\C6AC A fA*Ó 'tt-A 0141*0." 

"tlUAIJA biOf-fA 1ttt' gApfÚTl/' AflfA 

T)onncAt>, " An T)eió tió -oofAon btiA*óAn *oo 
óeAp nVACAip, 50 rroemit) T)ia Ati cpóCAipe 
Aif\, 50 f\Aib a*d5a|\ fcotÁif\e lotinAm, nó 

b'£élT)1fl A*ÓbAf\ fA5A1f\C ? 1 *oo ÓU1|\ fé A}\ 

fcoit mé. tlíop fÁgAf aíi gteAtin 1 n-A 
pugAf) mé fUArh jioime pni, 1 ní |\aió ém~ 
fceón íiá ed^td AgAm fvonn rhaigipcifv 
f coiie aó óoíti beAg if t>o bí |\oim aoii peAf\ 
eite 50 mbeA-ó ceAtin ir copA Aip. HuAip 
fpotceAf Ati fcoit bí ctn-o -oe pnA gApfúm 
forhAm 'n-A fui"óe, cúigeAfi rm f eif eA|\ aca 
'11- a feAfAtri 1 gceArm ita fcoite, -] peAfi 
'ouAif.c, ip pmtntc *óeAfv5 geAtincAó A1[\, ip 
é A5 péAóAitic C|\ix) An bptnrmeóig aítíac, 
'n-á feAfArh 'n-A n»Aice. t1í A.5 péACAinc 
AtHAó bí fé 1 n-éAíi-óop, ac if ArhtAi*ó a bí 

p14f\-fÚlt A1ge AÓ ílí jAAlb A flOf~f Att AgAtn- 
fA. 

u Ua|\ Aníof Antifo ótigAtn," A[\ f é, Agttf 
é iriAp fíteAf Ag péAódinc AtnAó. Tlí £aca 
éimie Ag ceAóc. ' " Z<\\\ Aníof/ ) a\\ ^er^e^n, 
" mÁ cá Aon riieAf A|\ *oo ófioiceAnn AgAC." 
í1iíai|\ t\Á f\Aib émne a§ ceAóc, *j ntiAif\ 010 

óonru\c «\g tAfAt) fu-A^ le peif^ Ati 
tiuMgifcifi; t tu\ s^fúin 45 pf\iocxVó A 
óéite, T>tibAf\c 50 neAtfi-eAgtAe, " itlinfe, 
a ííl^igifciji, b , féit)if\ giifAb AtfiUM'ó ni 
ctoifeAnn pé cd, fugAt) awiaó -] gt^o'óp-A'o 
^ip. ,; u Cé Aip?" x\|\ fxxn mÁigifCif\ *] é 
'g-á caccwó te bmte. "A|\ an cé cá 
Atmng 50 ftftni&dnn cíi Ag sLao-óaó 
aija/' Af\f a rnife. AiUliu y\ín) cugAm aj\ 
tióf cx\i|\b bvnle é, tHop 'n-A ófmcAÍb U\it- 
\\e&ó. tlí cunrnn tiom ptnrm t>á n"oubAi|AC 
fé, aó if {\ó-rtMit if ctnmm tiotn «\\\ -úem 
yé — -} me^wim 50 jvdib ctmfme Ai^e-feAn 
teif aja peA*ó AbpAT) Af ca*o *oo 'óeine-Af-jrA. 
]?UAif\ ^ toi[\5ne é óórh UféAti if •o'fé.A'O^f 
é, *] b'é coil ah cfAogAil 50 bpiiApAp a 
ó|\*oó5 ix)if\ rn'pActA px\ *oeif\eA*ó. 11í *oóig 
liom gti[\ bttdil fé émtie le tÁirh nA 
tiójvoóise fm 50 cionn mí ti-a 'óun'» fin. 

1m' tAob péin *oo fnÁrhAf A-bAite A|\ 
óuítia éigm, ~j *oo fpAlpAf au leAbA|\ bf\eAC 
50 lÁmAópAinn émne, *oá mb'é Ars pÁpA é 
a tAbAfH-Wó ^coit T)o rhÁigifcif\ 50 mbe^-ó 
pAfufúit Aige. on 

II, 

iliUMf t>í An Copóin 1Í1tiif\e pÁi-óce -o'un- 
tig pofvrhóf\ nA riDdome A-bAite. Hi f\Aib 
5teó v\a tuAif\c Ag imteA,óc aca. 1p ArritAit) 
-co fle^rhntnge^T)^ teó } n-A nt)uine ip n-A 
ntmine, -} nío|\ rhottngeAtriAiri 50 p\Aib An 
ceinceÁn bf\eAC-potU\ríi. tliopv f?^n Ann, 
caod 'tntng t)e tuóc a' age pém, aóc nA 
corhuppAin bd gAif\e -óóib "j moine rnumn- 

CeAjVÚA. 

u T)|\uiT)i'ó te óéite," ^|\f a peAf\ a' age, 
■^Águf céiT)i*ó 1 n^AobAf iia ceme. t)eró An 
oit)óe A5 *out 1 n^ldife Af po AtHAó." 

X)o •óemeAmAi|\ pui) Aip, -j 'o'éipig An 
peAn-otnne a bi 1 bpei*óit An cobAC pAn nA 
hoi*óóe coif An -of\of.ú|\A A^tif -oo furb pé 1 
n-Áp meAf^. SeAn*otnne beAg ptiApAC te 
"péAÓAinc A1|\ *oo b'eAt) é, Agnf pponÁn Ann. 
ílí tuifpeAt)éinne An UAip pm x)0 gup b'é a 
tnpig tiAtpói"o mp 5AÓ Aon bAif\e comópCAip 
•00 himpeA'ú fA pApóipce te pice btiA*óAin 
te n-A tmn. "Oob' Q A|\ a pon-pAn, -j ip Aip 
T>ob peÁpp a *óíot é. t)i cajoa An óúic Ann, 
-j é corn cjuiai'ó te tn ApAnn. 

" Ua teAt-ótimAi5 ^oéAncA AgAinn Ap 
'OiAnmuiT) Ó5/'— b'lt) 1 Ainm ah cpeAnt)Uirte 012 

big, — A|\|\\ ye<\\\ & ti$e. ' I1í hé ArivAin 
50 bpml <d óofA 'n-A tic oi*ó|\e ó beit ^^ 
^5^1*0 &r\ t)Of\Aip ifce.Aó, ^cc £>í fé fvó-pvo^ 
fíop u^inn cun n^ f^é^lCA t>f\ei£tA tM a^ 
fiut)Al ó óiAtiAib ^ ólotV' 

"O t)^o$Al mó|\ o|\tn, 50 T)emnn ! " 
A|\f^\ 'OiAftmui'o. u Aguf 1 -ocAob tu fgé^t- 
va ) níOjA ó-Aitte^f pocAt xrioti ó túif 50 
*oei|\e^t). Sé frí ^Atn t>á óuitfmearh ntuif\ 
cuaIávó n a C|uiA*órAin 50 téif\ -oá téif\iug<yú 
tiá jiAit) lormcd urte ^óc ne^rh-rnt) fe^ó^p 
an c-^n^ite t)o ptiAtup pém 1 ^Cnoc tiÁ 
téitne tnójwi btixróAnca ó foin. 

" 1f -Af riA ttltntUtiiti 1 t>p<Aj\óifce ^n 
t)onÁin ttMi'ó -Annpo/' ajajm ^n fe^rmtniie, 
— mA|\ níop iAf |a f é >don cat-anc ótm a f géit 
•o'irmpmc, ^sóc 'oo ó|\om fé a óe^nn -) 
•o'pé^ó fé 50 5éA|\ ifceaó p^ SttíojMig óórh 
rriAit if gup téi fte^ f é a% CAmz. í( 1f ap 
íia tn«ittínít> *oo ttfof-pa itn óórhmiróe f^ 
*0|\oó-btiú*óAin. Á ! a oorhufflwi-A, T)é 
be^tAt) sfáfOA TDé, b'ui-o í btnvóAm tn\ 
tuctnfipe. T1^f\ leos-ait) T)i<\ 50 bptnt a 
leiCéi-o x>e rsun^e ip -oo ptiAip cf\éACúif\í 
boóca av\ ua^ fin 'n-A gcóip óoi-óóe -dpíp . 

t)í fé a' caj\|\ac ^maó -aji U 'le p^t)|i^i5 013 

iHKMfi ctn\Uvó 50 "ocánAig Long t&\y le*s\\ te 
tíuAlAc pftácaí 50 t)eAnnc|\Aig , e. t)'iú*o 
ixro ná pfv^CAí daopa. ílí ]aai5 leige^f ^ifi 
fin ^rhx\ó. tTéigin iat> "oo foLÁtAf* 1 tnb^lt 
éigin, m^jt ní f<\ib Cfiedóán óun fítfé t)M'n 
cige. T)o beafctnge^f me péin óun *oul 
fé "óém riA Unn^e. T)o foqungedf fié\pe 
cli^bÁn "Duties f<\ cffu\t*\if ^f Láijtín p«Ai*ó 
x\ bí -Ag-cMYi, ^5tif biiAite^f fiu\f boc^jA n<\ 
léime. tlío|\ *óe^|AitiAit) ttl^if e,so rméini'ó 
T>ia xvn cfóc<Mf\e uif\ci, ton be^s mine 
coifce t)o óuja |M fP^S^ cug^m, 1 ^cÁf 50 
mbexvó mm if b^mne 1 mt)evAnnc|Aóige dgam, 
tricAf ní f\<vití) x.\on Cfiáóc *\f\ té ^n UAifv fin. 

HuxMfi fjAoite^f x*n long, bí tftófi&n 
TMOine cimóeAtt Wfiti a\<5 bjuic a óéite 45 
i^twó P^caí. t)'f At)^ sup pé4TM*ó ffv 10 * 
tÁlárh opm-fA. Sutú^ fi^^f ^n crfiÁi'o 
Lem' ^fo-tí-ÁtAó bí An oi-óce a^ ctncitn. "Oo 
jbjMOC^f Uom f é -óém ^n bAite óom séAf\ if 
T)o b'féi-oif tiom é, m&\\ ní jvdib Ann aóz 
leAt ge^tAige^ -j bí e-AgtA opm 50 mbéAf- 
f<vó ^n x)tiibe-f é f-A ónoc ojuti. X>o éuif eaf 
t)íom meA\K 50 teóp jmit) bí ^n bót^n 
fOCAif AgArn, ^óc ntiAijA |\ug ^n cnoc ofm, 
t)o goítt Aoifoe úguf lomAft) an bótdifi 1 oi4 

T>ce*\nticA ah m\U\ig óótri mó|\ fAn Afv ah 
Láif\Tn 50 j\Aib fé a' CAfif\AC aj\ An tneA*OAn 
oit>ce f ulAf\ f j\oióeAp An mutlAó, Agup , \\uv 
bA rheAfA nA f An, bí An jié aj; "out pé. 

1f tiAigneAó An Áic é mnttAó nA téime, 
t>á mbA*ó 1 iÁ|A An tAe buí-óe gf éme é. tlí 
fiAib ceAfOAl mópÁn t)Aome f\iArh Ann : 
Agtif ó 'oemeA'ó Ati bótAfi muvó ip AnnAtri 
a gAbAtm émne 1 n-éAn-óo^ tfiro. t)íonn 

An gAOt Ag fSUAbA'Ó 50 f1A1ipAÓ CimceAtt 

nA mtittAige, Agtif ni't ag 1 ngio^f aóc cf*í 
rhíte ó Aon CAob t)o. 

1f Cf\í*o An mbótA^fo *oobí nAfAigx>iúifí 

X)6AtA5A 1 n'OIAlt) Atl ^SAgAI^C pAT) Ó, AgUf 
nUAIfV bíOT)Af\ gÁ fAfWlgAt) Aft ifltlttAÓ Aíl 

ónmc bA teónugA'ó ó *Óia guf éipig f é f An 
Aep uAtA Agiif gup ÓUA1TJ fé T>e'n léim fin 
50 T)ún nA mtMftc coif t)e An ncfVAige. 1f 
ó'n "léitn" míopbtiitxeAc pom a tug 
am fASA^c T)o gÍAO'óA'ó t)6tAf\ nA téitne 
Aifi. UAtriAlL beAg fíof f orhAtn ó'n muttAó 
'f eAt) cá An Áiu 1 n-Af mAfibtngeAt) aii 
ceAnnuigteóip boóc. T)o ^uAfitAf a óopp 
Afv tnAi*om Ann Agup a pgófuiAó 5eAj\ptA. 
(( A! fm é An leAóc covp An bótAifi/' AfifA 
mifetiom pém. " CAitpeAX) cloóACtifi Ann." oi5 

T)o óiuvó.vp tA|\ Sjuuvó ah bótAip óun ha 
cloióe -o'fAgÁit, mAf\ nil fé éii,\igteAó 
•o'éinne gAbAit ca|\ leAóc gAtl ctoó x,o 
óAiteAtfi uijta. ÍIuaih óf\omAr óun í £65- 
Ainc T)o f íleAf 5U|\ óopfuig fwo éigin fA 
bppAOó óp tno óionn — b't;éi"oif\ nÁ (VAlti ^nn 
aó inA*OA jwa'ó; aó níop tieAg fom. Do 
feAf Airh $aó |Aiiibe stuuM^e bí aj\ mo óeann 
'nA coilg-feAfArh te heAglÁ. T)o óAite^f 

ATI ÓtOÓ f A ÓAJW A|\ A fOtl-fAíl, AgUf T)Ut)A|AC ; 
"Ctoc fA teACc cun é cujt aji mo leA]\ 

1f te ViAtiAm An ré (Mittexvó tMn Áic fin. H 

Cui|\ 5ló|\ nA ctoióe aj\ Ati $CAf\n f^eón 
fA tÁijún. tug p ppeAb, Asup T)o bj\ip ah 
fCApÁn peAUtAífiAil do bí 1 n-iomóA|\ riA 
5ctiAt)Án, -| fid-o mo óuix) ppÁCAí te 
t;ÁtiAi*ó. ílí £eA*OAfi cé'CA ajv mo óeAnn nó 
Afi mo óofAib x)o tríof irrT feAjwm. Tlíop 
-óeineAf Aon tfiAócnArh. Hí féAT^Ainn Aon 
rhAócnAiti a *óéAHArh. tlí |\Ait> bju\on t^olA 
inV óopp riÁ f\Ait> bAitigte 'n-A Iuiaíaó 
cimóeAtt mo ótioi-óe. Aóc mo pjaácaí 
beA^A, — tno £f\ÁCAí beA5A*OAOf\A ! imágte 
te pÁtiAi*ó An óntnc, — imcigte *o'éip mo 
tfuoblói-oe^ — imtiSte ip ^Ati A^Atn aóc iat>! oig 

t)o leosAtn^ip t>ó pém. Siú*o if r\Á 
"oub-Aipc éinne AgAttiti teif An 50111*0 eite 
gup óuip fgéAl *ÓiApm<voA tiAigneAf Aip, ni 
t)ói§ tiom 50 itAtxamaip p^op. T)o *ópuiT>- 
eAmxMfv óun a céile 50 bÁipite, A^uf if 
•oóig tiotn 50 bpeACA Uxvóg íia £CoU\pAi 
^5 uab^ipu fúil-péAóxMiic ^nonn óun An 
Cftnt)eAcÁin. Tií *oóig tiotn 50 5ctnppe-<vó 
fé ^on longn^-ó <\ip r>Á bpeicpo<yó fé An 
copp aj; ppeAb<vó Aníop óugAinn. 

1 5CionncAmAiUt)otAbAipT>iApmtiiT)Apír. 

u An cé 'o'fréA'opvó au p géAt a ópíoc- 
nugxvó c^ pí Ag CAbAipc An £éip, pópíop ! 
HuAip tÁinig Ati tAip A-bAile, *oo glAoi*ó 
ÍTlÁipe a\\ a *oeApbpÁtAip, — T)o bí x\n T)Á 
tig fx\n Aon ocpAinty — ^5«r ^ 00 6uat>ap 
mi' óUAp*OAó. t)'é coit X)é jjtip cé^p- 
ntngeAp, aóc bí n^ ppÁCAí beAgA út> fé 

btÁC fApA b£eACA~fA Afíf 1AT>." 

"fflo coinfé^f/' AfifA Zat)$, "o'éip T)iAp- 
tnA*OA *óul píop tiAinn 1 bfei"óil An cobAC, 
"ttlo óoínpéAf nÁ féA'opA'O cuirhne pip r\A 
pcópnAige cup Af mo óeAnn Anoóc. tirt 
j:aiU, Ay fo 50 gopc a' teAfA nAó T>óig 
Uom 50 bpeicpe<yo a\\ a mutlAó é ntiAip 
beA*o A5 xnit A-bAile." oi9 

" tXvó rheA|\A óugAm-p.ArpiofVAi*oí *Ónonn\ 
t?oócnA," AnpA "outne eite. "A' gcuAiAip 
m-A}\ •o , eiciottAT)^|\ AnuAp "oe'n f aLía Afv An 
tnbócAn Cui^e ? n 

,; Ágtif nóbAi ge.AtA ój\ú<a," c\]\ f An cnío- 
ijiat'.) "otnne. 

a -óp nop p^aca fAOiléAtiti A5 S^ft-dig 
*oe "opium éip5, ,) x\pf a peAp ó'n gCpopcAipe. 
U A 1líg nAb}?eApc, ip lonsnAt) nS\\ one An 
c-AnAtn a\\ pAT) ^p. Aóc, CAitimíp tiAinn é 
rriAp pgéAt. Sin é ^n JílUAgAC AtvnpAin 
pAn nA hofóóe J p aMaí Ap \e*\tAt> Aijé Ag 
éipceAóc. Ouipimíp pé geApAib é fgéttín 
pulcrhAn p'innpinc "oúitin Anoip. T)éin, a 

5|\UA5Alg, A|\ g|\A*Ó A!l CfAOgAll J tlí feATK- 

pAinn ^n píopA a tAppAC te HeAJtA." 

U X)0 ÓUip Á|\T)-t1AlAÓ T>1ApmA1T) Ói^ ! 

5cuitrme *óAm, a SeAgÁm," AffA rmpe, 
" cpuA"óCAn Átpite x>o nug An c'AtAip pém, 
Agup ní hé AttiÁin An c'AtAip, acc a\\ rhumn- 
cin An CnopcAine ttlóin aj\ pat) ; aóc ní 
x>óig Uom 50 mbeiteÁ pó-btn*óeAó "óíom *oá 
n-mnpmn é." 

u Ca*o n-A tAOb? xNn ArhtAi*ó a CAbAn 
pA*ó pé nÁine *oo trmmnuip An bAile? ttlÁ'p 020 

e#t) J roAitpe-Am An nÁine tunc a|a pon ^\n 

" tDícó 'n-^ rhAfisAu m4j\ fin/' ^j^f-d tnif e. 

"Hi 5Át) *óom a óun 1 semifine iMb 50 
f Ait) An ^leAnn tnón fo 50 téijA, as^T ní 
£at>a ó fotn é leif, s An éAn-bótAfv ^5 

SAt)Ált CfUT). UÁ 11A CÍ1U1C ÁjVOA fO -AU cao$ 

x>e, Agup coitl An UigeAj\nA a\\ An t)CAob 
eite. Híop tVféiTHn bócAn a T>éAnArii óuige 
aóz cjrí coitt Ati UigeAfnA, Agup 11! t,eosF^*ó 
An UigeAfinA Aon bóCvp a 'óéAnAtfi c^í n-á 
óoitl. Hí f Aib Aon óApAtt An An sC^op- 
Ccone món, pé 1 nOi{\mn é. 

Saíi -dm fom tÁf\tA 50 fVAib c'AtAi^-fe, 
SeAn-X)ó\nnAll Cj\ón, t<5. 'Le tllui|\e £og- 
rh^in a§ r>íol caoj^ac a\k AonAó Hei*oín. 

TVéíp ná ^CAOfiAó *oo *úíot, 00 bUAil fé 
tf.íT) An Aondó *oó péin. t)í bAnbAÍ a^ 
f5féACAig 1 *ouf\ucAiLUb Ann, CAOifiig Ag 
tnéttig a\\ CAOti) 'oe'n cppdi"o, a^uv SAbAifi 
as inei^iottAig ^n An t>cao£> eite ; cmn- 
cétní ip AfAit as cotricoírhtic te céile, 
péACAmc cé'cA cf\eib t>o b'feAj^i ótin béic- 
e^óc' ; peAjA nA tnéAfiAóÁn caIX, ip ciac Atf 
ó beit A5 CAttAifeAóc ; Agtip SeAgÁn SAGp 

50 beÓ-gtÓflAÓ AbpUf Ag £Ó5A1^C a ÓtlfO 02I 

?ru\n5<M*óe i pe^n-CMDAó. Acc piro bs 
tneApA } t\Á iat) uile, oí ceiteAf\nAig Útc- 
bópiopcA ^ §teAnnA TIuaóca a$ combine 
gfuvsíní CApAtt píop fiuAf aj\ cop i n-áijroe, 
Apcí ónáriiártA nx)Aoine mboót "oo E>|iipeA*ó. 

'"QAfvpo nó fu-o/' AfipA T)omnAtl leip 
pém, nuAijA t)A "óódaija 50 leA5pA"ó pcpáitle 
m^fCAigACA fo, A^uf bpípce fcpACAite Aip, 
pA tAtAig é, — (( X)A\\ fo A^up fú-o, tiv\ bei*ó 
•00 teitéiT>-pe A£ niAgAt) a ctnlteA"ó púm- 
f^\. tlÁfv p4$<vo CAipbe mo potátAifi mAju\ 
irtbeit) cápAil óorh triAit tf cá A5 émne 
A5<Mb aj; *out ^-b-dile A^Ani." 

1p ceAfiu a óup píop 50 jAAib yonn te 
j:at)a {Aoime pin aj\ *ÓorhnAtl CApAlt a 
é^tinAó, ac pé'cA Ati lA5-óopÁipce nó a 
*óeACAi|\eAóc teip pCAjiAiriAinc teip ^n 
^ifSeAT) T)o óoir^ é, nío|\ t)AC fé leip 50 

"OCÍ fO. T)0 gflOg Atl T)fU3Ó-ÚpÁ1T> "OO £UA1fV 

fé ó f?eAf An t)|\ífce pcfACAite 1 T)ceAnncA 
An ti)|\<\oin a £>í ótUA Ai^e óotfi roóf\ poin 
Aiiotpé, 50 |iAit> feitb óAi|Aiinn óeAtMn&\nn 
•pAgÁtuA ó cmncéif Ai^e 1 ^cionn ÓÚ15 
r.óttrncí A|\ óoí\|\uigeAcc ip cfí púmc 

1p é A5 ajvoaó ttlúif\e ÍAtAige aja biAnA-ó 
a tt!AiX)e ótm ^n Ainrhi-oe t)o coriiAf\cu§AT>, 022 

T> 9 fiApftui$ pé *oo'n cinncéip cat) é An 

C-AOf A bí Ail CAipiÚn. 

"UÁpé A5 éipiugA-ó An peAóc," App An 
cmncéip. 

Le n-A linn' fin cAipg pcpACAipe a bl Ag 
gAbÁll tópf A fdAll T)Á éill Afl An scAipiiin 
l?An nA scop, A5«p Ag cup fgeApcA gÁipe 
Af, *oubAtpu pé " Four-times seven." 

4í Cé lie An "oiAtiAlAtfínAó út), nó cad 
•oubAipc pé ?" AppvA T)orhnAll. 

" Ó ! CApA t)Atri-pA é piú*o/' AppAn cinn- 
céip. n Sm Í Ainm a' capaiII AT)ubAipc pé. 
t)A *óóbAip 50 n*oeAprhAT)Ainn í mnpinc 
TOtnpi" 

'Siúd ip gup rriAic uai"ó í óup 1 n-urhA!l 
twinn," ApfA T)orhnAll, " bAó "óóig liom 
nÁp gÁT) "óó An CApA.ll bocc "oo gopcugAT). 
Four-times seven; four-times seven. 1p pó- 
•óeAp An Ainm t." 

t)í pé "o'éip nA !ioix)óe *oo tuiuim pApAp 
ppoic T)órhn All An CpopcAipe leip aw 
5CAipiun c0AnAnn. X)o peipcig pé 1 
ngáifvoín tJAtngeAti pé bun An cige é, Agiip 
T)o pic An pÁplA AmAC $up CeAnnuig 
DomnAll Cpón CApAll. Híop cuiu néAl 
co*olACA Ap Aon cptnt A\\An An*oÁ CpopcAipe on 

An oi*óóe fin. X)a rhoó a\\ tnAi*oin x>o tíí 
cofftmiAf mop bAitigte 4f cL\ix)e An 
gAifoin. Siúd if 11 4 fAbAf féin ^n UAif 
pn ac im' gtóf-i-5Cóicín ní fAib puinn Af 
An 5ctAi"oe forhAtn. 1 gcionn CAtnAiU, 
buAit T)otrinAtt AtriAc óugAinn. Hi ju\ib 
tnmif ac a bfifce 'f a teme. A bfifce 
DorhnAig *oo b'é teif é, A^uf An léme geAl 
•oo bi Af An AonAt Aif . 1f é bi 50 mó|\- 
•óáIaó, a ceAnn f An Aep Aige ; Agtif bA*ó 
"óóig te *otnne nÁ f Aib Aon 0111*0 *oe pAitf, 
a fe.MiAbeAn, Ai§e "oo bí a' fot)Af 'n-A 

•Ó1A1-Ó. 

^5° "octigAit) X)\á CAifbe "oo óApAill 
•owe, a > Óórh!K\itt," Af\fA n<\ cotfiupfAin Af\ 

fA*0. 

t)í ^n cAifiún Ag mnbíof *oo féin 1 lAf 
An gÁifoín. 

" An bféADpÁ bfeit Aif, a *ÓómnAitl ? 
AffA *ouine teif . 

4< t)feit Aif !" AffA 'OórhnAlt, "cÁ fé 
córh mACÁncA te btiAn, T)ia*ó^ beAnnACAtV' 
Aguf *oo ténn T)orhnAlt tAf ctAi-óe ifceAó. 
Híof leog An CAifiún Aif 50 bpeACA fé é. 
X)o -óftnT) T)orhnAtt óuige. Aguf a lÁrh 
fmze AiTiAc Aige, u CAf 1 teit cúgAtn ; f An 
liom a óíAéACiii^; tno gf Ait>in mocféACtnp!" 024 

A|tfA T)6rím-dtL óun 50 |u\it> pé A5 ceAim 
An c<M|\mm. tUn\if\ fiteAtYuip mte 50 jiAib 
beoptA Ai^e Aift, pMT) beiteA a^ T)útuvó -oo 
púl ní f ai5 <.\n c^Mfmin Ag lomp-Áit a *óei|\i"ó 
teif. 5ai£> *OóriiíUtt címóe^U .Aifi Ajtíp, 
Aguf " mo §fu\i*óin Ati cueActHfi" a^ pubAt 
-Ai^e, aó b'é x\ti fgé^t céAT)tiA é. tltuup 
bíot) T)ómn^tt aja cí a LÁirh t)o cu^ n-A 
rhxMng, T)o tti5A*ó Áti cAifium CAfAt) *óo-péin 
50 ctifce, *] blot) "OórhnAtt n-4( feAfArh A5 
Á óofxMb *oei|\i > ó. 

í{ Tlí peATMf 'on *oorhAn/' a^a biiAóAill 
aj\ -An 5ctxM*óe, (< &6 ní t)óig tioin 50 brvnl 
zú as 51<\o*óac 1 sce^pc Aift, a TDótfmAitt : 
£>£ua Ainm .An c^pxMtt 45AU?" 

"Cuipjrexvo se^U/' -Af\fA p^Ailf, "tvá jwib 
An méiT) fin Toe'n ójunnneAf jm bf\eAtlÁn, 
if 50 mbeAt) a Ainm aige." 

u Ca t)eAtMti^T) opc," aj\(\a Dótfm^tt. 
íf lf rné cug liom í 50 Cfunnn. Four-times 
seven ; fo-ur times seven ; ío-o-our times 
seven " A|AfA 'OórfttiAll x\guf é ^5 -ojuironn 
níof soifve *óon óApAlt leip 5AÓ ,Aon f?0CAt. 
At, b'é ah fe-AiiA-fséAt 1 scórrmui'óe é. 
Yi\o\\ ciup au cAijviún -Aon cfuim 1 bfour- 025 

times-seven, Astip bA §eÁt\p 50 ftAiti 
T)órhnAll as a óojmió T>eif\i"ó AfAíj\ 

"tlí *oéAf\|:Ainn 50 bj:uitif\ a' cuj\ 1 
5cex\f\c póf ótn^e," a|\ fAti buAéAilt t)o 
tA$Aif\ óe-Atid. ^glAoit) ai|a mA|\ glAO-ópÁ 
aj\ aoíi Ainrint)e eite." 

"tlÁ ptntim a' fvá-ó teif c&dóc 1 teit 
óugAtn ?" x\|\f^ TMtfitutC 

"TDAfi troó nt cfíofcm'óe é," Af\fAn 
btiAóvMtt. " tlí ttngeAnn fé tu." 

í( u^iAit 'r^rr^r' teir" a^pa nmpe. 

" éipc, ^ •óAiLcín," .A^fA mo tiiÁt-Aip, a$ 
bAinc pcAt<vó Af mo cluAip. 

"Leog Wn teAtib/' ^pf^ paitp. -'tf 
mó óéilt Aige 'nÁAgAinn 50 téif\." Agup 
T)ogtAOiX)fi péin 50 ti-Ájvo u p o P>r o P>r o p!" 

T)o ómp An méro Ai)tit>Ai j\c pAilp copÁip ce 
aj\ nA 1iA0f 05A Ap pA*o, Agup bA geApji 50 
jvAbArnAifi tnte as béicig 1 n-émpeAóc : 

(i píp, pí r> pff.» 

"'dtic, auc, ciuc." 
"t)eA*OAí, beATMí, beA*OAí.' ? 
" piní, pint, pin!." 

"ÓeineAmAip An oipeAt) pAn steói-ó gup 
tóg An cAituún puAp a ó©Ann, *] ^'péAó fé 02Ó 

Aníop ojwMnn, Agtip , óótii mAifc if 511^ peAf\£> 
■óínn a beAt) fé, tiUAit pé uAinn pop 511^ 
úuAit) fé |\a óúinne bA f ia uAinn T)e'n $Áif\- 
tDín, i t)o ópom pé Afv mntMop Ann. 

"CAit]:eAm éipiugAt) Af ? " Af\fA T)órhnAU, 
50 ctn^peAó. 

"A 'OorhnAiLt/' AfvfA pe-ant) ume t)Á ftAit> 
aj\ An 5ctAi*óe. "tlí eótAó •óArh-fA Aon 
Ainrhi'óe if *oeAbfAtAige te CApAlt nÁ 

CAf\£>. SdflA "OCU5A1|\ f UAf é, CfUAÍl ' bUAt)- 
fó' A1f\." 

a An t) — t CfiiAit/'AppA "OórhnAU. "ní it)' 
eiceAó é." 

Aó *o'Áf\t)uig pAitf a 5tó|\, Agwp gtA01*Ó 

" tUIA-Ó fó, bUAt) f\Ó, btlAt) fo," go pAT>-A, 

pui'óeAó. Aó t>A tieAg An óAttAip t)i é. 
tlíofi oofijung An CAipiwn. 

ÍC UÁ fé AgAm Anoip," A^p An bUAóAitt 

t)0 tAbA1t\ Afl •ocuip^'THoft tUgAlf A ÓeA[\C 
péin *oo'n óApAlt pop, a *ÓórhnAiU." a CAt) 
t)o óeiteAf Ait\? u Aff a 'OórhnAtt. 

" Ceitip ^n t)éAf\tA Aip. 1f minic Af\ 
AoncAigib rrnfe, ■} ní cuAtAt) pocAl t)Á 

lAbAlflt te CApAtt fUAtíl AC ftéAptA J 1 

ctnt^eA'o geAtt nÁj\ Ia£>aij\ éitine aj\ íleroín 
in-oé te n-ú óApAtl aó év" 027 

"tffo óoínféAf, 50 bptnt An ceAfc a^ac, 
^ btiACAilL ; i nÁf rhóp -An c-AtiiA'OÁn mife 
t)ul if capaLI -co óeAnnAó if gAti lonnAtn 
jrocAt t)0 tAbAifvc óinge 'n-A mAit> fin !" 

" tT-á fAtt) 'four-times seven ' a^avV 9 

Ajlf A pAltf . 

t)! T)6rhnAtt fó-óf<Si"óce óun ffeA^fA 

f AbAlfC U1ffcl. 

" 1f CtmiAéfin, ApAltf/ ) Af fA11 bUAÓAlll, 

" aó t)o oorhAifteogAinn *oo "ÓórhnAtt T)tiL 

AgUf 1Tlt11fCÍ t36A5 ÍtlÁlglfClf T)'f A&áll s&n 

rhoitt, i ni tie Aitkin 50 mbeAffAfo fé Af 
( Four-times Seven ' Annfo, aó múinfit) f é 
Ap Aon ttumeAt fuif^í AttiÁin t)éAptA a 
'óótAin -oo *ÓórhnAlt, Agup *otiic-fe teif a 
pAilf, cun cahic' a *óéAn Arh te nbújt 
5CAPA1II óofóóe." 

" t)&-6 -óeAf A tlOCf A* t)éAf Ia 'ÓÓttl-f a V 
AffA pAitf. tttAf fin féltl ÓU1f fí 
CeAÓCAIfe Ag 1A|1fA1*Ó ttltHfCÍ Gig, AgWf 

< 0'im6i£edmAip 50 téip a t>Aite. 

tlíofi tVé mo a óeA|\rtiA , o-fA fAife Af 
itltnpcí t)eA5 An cf^tnónA foin gup f^s fé 
CAfif A15 tiA Scoile, Agtif T)0 teAtiAf 50 cig 
T)ótfmAitt é. ■ 028 

"v\n píof é feo,A liluipcí/' AffAT)órhtu\ll, 
" nA cuigeAnn CApAll aó t)euftá ? " 

(í 5<\ti T)Abc, A T)órhnAilt ; níof U\bAif 
éinne jmaiyi a rhAtAific 011156.'' 

"Á^uf," AffA T>óriinAiU, rtiAf bí.fé Ag 
mAócnAtii Af An gceifc feo 1 fit An tAe, 
" ná f Aib eAó A5 CúónlAinn Aguf eAó a$ 
Oifín, Agtif CA*o *oo lAbAfA'OAf-fAn óuóa?" 

" t)éAf Ia, ^An Atfifdf, a 'ÓómnAitt. 
tlíof LAbAlf éinne ftArh 5Aet)it5 aóc 
f eif bíf ig nó f ut>aí boccA triAf ttif a if mif é." 

" SíteAf 5«f tAbAif fígte wa béif SAtin 
f At) ó f." 

" RómAtifui'óeAóc ! a "ÓótfmAiLL. Sinne 
féin A*oeif é fin A5 u\ffAi*ó Áf teAfcfgéíl a 
gAbÁil. £éAó ca"o í Ati Ainm a tugAtin S\\ 
bpAipéAf féin, An G?r/£ Examiner } A|\ An 
ngdcóit^. 

" ílí f?eAT)Af , a ttluif d ?" 

" An vernacular, 4 T)órhnAilt. An *oóig 
leAC Anoif cat* a óiAlUnge^naAn Ainm f eo? ,? 

" TIA x>eif eAnn cú guf 5^ e "^ 1 ^5 A 6iaí- 
LtngeAnn fé ?" 

(í SeAt) Agtif ní íieA-ó, a *ÓórhnAitt. 
Vernacular if eA*ó ceAtigA nA n*OAOfánAó, 
Aguf fm é fcugAnn An zEx amine r uifti." o?0 

" Missus Polly '/' &tf& mtufici le pAilf 
a tÁnAi^ ifceAc a\\ ax\ nonneAC foin, u< get 
me a little provindher in some shuitable 
utensil" 

T)'£éAó p<Mtp t>occ Aip, if ni feA-OAMp fí 
nÁó " gAbAiui piAfi " -a tM aji fiubAt Ai$;e. 

10o gÁif\An ÍTI<ÁigifciíA. 

u 1f otc é e^\ft)A An léiginn, a be^n 
t)Oóc — tií 'gA óuji teAC é. £>é *out>Aj\r leAC 
Sfiáme coijice T)'fA$Áit a\\ bo*ófVÁn T><\tn. 

X)o LÁf p.Ailf fUAf te tuMjie. u An ia-q 
foin íia ÉéAjwiAÍ a tiionn too tleilt tia 
T)eAótfiAit>e -a^ac mu\if\ tMorm rii a 5 61 An 
poicín 'n-vA OocÁn puig ?" aj\ fí. " Wá'f 
iat) ní'L éAn-iApfiAi*ú AgAm-fA opt a." 

X)o puAip pi An coipce t^o a\\ a fon fAtr, 
Agup T)0 otiAit!) pé pém -j 'OórhtiAtt píop f a 
gÁipi)ín, 

X)o teAtiAf-fA Agnf pAilp iad. tltiAip 

GUA'ÓmAIIA fíOf T)0 tM An tT)Á!glp€ip A£ 

*oéAnAtti Anonn Ap " Four-times seven " 
Agtip é as cup An óoipce A5 pmnce a\k Ati 
tnt>o*ópÁn 1 ^cÁp 50 gctoippeA'ú An CApAtl 
é. t)i ceAnnpAó 'n-A Ó10CÓ15 CAob tiAp t>a 
-ópom Ai$e. 

" X)ó there } Peg — ayshus ; quiet there, 030 

Peg — ayshus" ap jv\n mái§ifcifi. Hu.^ip 
óui|\ ^ti capatt a fjvón pa ttcójUn, *oo óuip 
tTluificí an lÁm óté n-a rhainj;, -j ftearhnuig 
pé -An óeanntvaó caoti tiaf T)á ótuafaib. 
t)í Peg-ayshus afv atiafcap aige paiT) 
tieiteá ag péaóamc taj\c. 

" A ttluifu:!," af\pa *Oórhnatt, " cat) é an 
' |í>ei5-éipof ' fom a ttí aji fiuttal agac. 
tlaó bfieág x)0 ttng an cap All í [" 

"Sm é awm an óaparll, a ^ÓórruiaitV/* 

"tlá! ,; a\\\*a pailf, 50 nriAilífeaó, u if 
pa*oa ó four-times-seven é piru" 

" Y\Á *oéanpvó pes map amm ai|\ an 
gnó ?" appa T)órhnall. 

" Cionnuf a fcat>Af pá pe^ aj\ óaijtiún ?" 
appa pailf. 

" Cionnuf a oigtap caifiún Of\c-pa ?" 
appa 'Oórhnatt. " C05 an bui'oéat ap an 
Scupújvo 50 mbei-ó ^tome a§ an 
1Tla1g1fC1f\. ,, III. 

" 'SeA-ó," a|\fa Ua-óg na gCotpaí, a^tif 
finn ag satiáit anuap ó tig an có|\|\airh te 
bpeacat) an tae, " 'r e a*> a Sftia^aig, mo\\ 
Cuifup go hole útm fcéil an óaijviúin ó 031 

óuruiti— aó, náf\ ti'é au cUvó-Aipe é tTttn^cí 
t3ÓA5 ? 1f "oóó^ gup rhe-Att pé <\ofógA Ati 
Ó|\ofCv\i|\e óun v\a ti^c-iVOxMtní, rr\A\\ <voei^- 

" fheAlt fé rmpe, pé 1 néipinn é. Úug 
pé m^|\CAige-Aóc af\ 'Four-times Seven' ó'n 
tisAijvoin 50 C15 X)oirin^iU -oom ; -j nuAif\ 
útuvúj^ 1 nie^fc t\A 5Corhu|\p^n óun t\A 
fCoptngeAóc^ Atl oit)6e fin 45 éipce^óc 
toif, níOf\ ti'é a -óeAprhxvo mé óuf\ im' feap- 
Arh it)i|\ a "óá gtúm ^|\ *v§ai*ó n^ ceme 
Am^ó. "Dlof ^5 Caí\|\^is na Scoite An tuan 
'n-A "óiAit) fin." 

"'O'jMn fé A|\ Ati sCpopcAifie An oi*óóe 
fin, m<A|\ p n /' ^f^ Ca*ój;. 

" ílío{\ £aíi, 1 mÁp ! T)o b'f ujra pe^tiA- 
ódc *oo óu|\ a? ^n gcifcin ip peóil x>Á 
|\ófUv\t) mnce 'ná 1llui|\cí x>o Cti|\ ó úupújvo 
p^iif jmi*o fan -oiúi|\ |M tttn-oéAl." 

" X)a tiió|\ ^n fpójAC é jmn (pe<vó) tia 
tioi*óóe, a^ bUvómarm, ^5 m^oi-oe^m ^p a 
ótni) téiginn, ^suf ^5 fcilige éitig -oo fnú 
•oáome pimpli-oe a tM 'n-a timoealL. 

u i A ttiÁi§ifcip, aijuú ! ' awa t)tíine t>iott> 
po leip, ( X)ei|A 'Oórhn^tl Atinfo Uom £ti|\ 1 032 

tvMt)in a tAD|w\ip leif An gCApAtt int)ui, "] 
5U|\ rftimg Aon £ocÁt AmÁin T>1 é. J 

<( ' t1io|\ iAfif\ fé a ttnlteA*ó, ^ *Ói^íundit). 
Ú^mi5 fé cugúm 'n-A T)1A1*Ó niAf\ a tiocp^t) 
5A*óAfi A5 lútÁíh ótm a tti^igifciti/ 

1 UeAfAlA Af\ niAroin/ Af\fó pAitf, ' Aguf 
LAixnon um tjvátnónA. t)Aó aiu An pcéAt 
a$ feAnT)ume An age peo é, 50 ^CAitpt) 
j*é t3éA]\tA -| tA!"oion -o'fogUntn ótin cli^b- 
An aoiIi§ x>o úAfvjAAC te CApAtt cinncéAfiA.' 

; ( Ca^za]\ te 5éA|\óúif e^óc mnÁ é ! ' 
A|\fA ffluij\cí, 50 b|\eÁg, blA'OAptA. ( Aóc 
cogtifv a teit 50 "póitt cngAm, a DeAn ati 
age. TJá 5Cttif\tA-pA 5eAffA*ó toeAg m' 
tfiéif\ Anoif , cat) *oo *óéAnpÁ téi ? ' 

" ' 1f 5f\eAnnAitiAí\ An ceifc 1 fin. "Oo 
CeAngtogAinn fOAf í gAtt t>a$c, nú O'péroip 
50 5CtHfpitiíi ceifii*óe tteAg téi cum í 

CAt^AC/ 

lí Aó, cuija 1 gcÁf tiÁ -oéAnpA fom, a 
'úeAn An age, 50 n^tAC^Á neAtfi-fumi- 

eAttlAll AjA T)CÚ1f í, 1 50 J\AgA*Ó At! f AlAÓAft 

jía rfiAifo; 1 50 •oaocpA'ó fí ótin t1eAf\f\Aí 
Svnpile^f a^ajz, a t)6An An age, cad *oo 
-óéAtipÁ Annpom ? } 

" Tligm |\éi-0 X)0 óui|\ tHuipcí An niéix) 033 

feo Af, -Agtif é Ag bAint tÁn a "ó<* ftíl Af 
tAtriA fÓAitf a bi ; n-^ bAcLAmn aicl 

"'SlÁn mO COÍÍlAfAÚA ! ' AjAfA pAllf, A£ 

CAf At) a hApf úm Afv a tÁtfiA, Aguf bfieAC- 
fceóm itince — ' ftÁn mo óoriiAf\tA, *j AgAi*ú 
^aó uitc 1 bpyo tiAinn ! t)á *oti$;eA , ó -opoó- 
Aicro mAyi fin ojAtn, *oo óuifvpinn pof aja An 
rmocctnp 5-Ati moitl.' 

u ' ttlAfi ^ cmnif o|\m-f a T)O j n óApAtt, -A 

PAltf tlA" ! 11Á ! llÁ-Á ! t)'é "OAltA *oo 

rhéij\e--pe *oíf\eAó Aige é. T)Á bpéAótí 1 
n-^m cui^e, ní be*vó pioc Aip. tlí jAAib Af 
•ocúif a^\ Aéc T)úif e be^5 1 -otAob é teAóc 
i meApc fcpóinpéAfiAó, aó "oo ( óm>;eAbAif- 

fe btJf fAtAÓAf 5^ e,ó1 ^5 e ' n ' A ÓlUAfAlb 

%u\\ "óem t1eAHtu\í StnpileAf 'n-A bolg t>i, 
1 t>o b'éi^m T)íb pop vo cu\\ aj\ Ati rmoó- 
cuip , tHtiifvcí, óun ptif\$;óiT> tAixme *oo tAb- 
Aific t)o — íiá* ! bÁ ! hÁ-Á ! O fé teigifce 
Atioif A^AZ } Agtif, mi coitneA"OArm cú ó 
fAtAóAfi ha 5 Aeií)1 V5 e &) nl 5^*0 *ótnc a 
ttnUe-A-ó -o^ -ótiA-ó ■o'fA&áit? 

"'tTloUvó teif a fAogAt/ aja^a T)iA|v 
mAiT), ( íiaó móji í córfiAóc riA VAit>ne ! ' 

" ' ílí't f?iof a teAt aj;ac, a ttiic ó. ^SeAt) 
tfmif e ! córhAúc 1 tAfoin. péAó aj\ nA 034 

fAgApcAib, a *ótnne — 'fé ^ n t-Ai"oioti A tug- 
Ann ua córhAócA 50 Léifv *oóib. An fpfit> 
if meAfA "oo cftitnuigeA-ó fiAtfi, "oaja nt)ó 
nf'l Ag pAgA^c aó a tiAinm fA ftomneAt) 
•oo SIao-óaó 1 Laithii, if bei*ó fí óotfi neAifi- 
t>íobÁtAó te huAti Aige.' 

" 'fh'AnAtn ! 511^ minic T>'Aif\igeAf é pin, 
a ttlAigipcifi. Aguf An bpuit An buA*ó pAin 
leif , a§ an n5|\éigif Anoip ? ' 

" ' tlíof inó 50 mó\\ a "ÓiAf iyiait). Aó cá 
fé coifmifcte aj\ n<A fA^A^CAib ptnrm 
ufAix» T)o "óéAn^rh T>1 pn, Uá fí T>Ain- 
péAfAó 1 tÁirh émne ; triAfi fm jrém, mtAifv 
a tetpeAtm aji Ati ÍAiT)m, if triAit í beit te 
capjiac óuige aj; mnne. 50 T>eitfim *oo 
fíte-Af péin urn fcfÁtnónA 50 scAicpnn 
£A"ób nú -óó *óí T)0 óií|a 'n-A Unge aja An 
gCAipitin, aó b'é coil ^n tpAogAit gtip géiU 
fé T)o'n txMT)in.' 

" ( 1f mó|\ 1 'o'frogluim, a tfl^igifcif . tlí 
fruUip nÁ|\ ótiifv émne fiiAtfi píof cú ? ' 

"'fhtufe, cé gup n^if^Aó An AT)fhÁit 
T)om é, mun^j\ ctnpeA-ó fíop mé, bA gCAtt 
teif "ootn, geAttAim -otnc y\á f\Aib em-nit) 
f ao|\ AgAtn. 1f Aft jí)ÁCfuJn íoóa CoínteÁin 
X)o CAf At) A|\ A óéite f mn. DiAtunAm T)ub 035 

tTL\igifCip. ^n ipe&\\ eite. t)eAn x>e trminn- 
r:i|\ v\a gC^oice^nn a tuÁt-Aifl, ^Cc niofv 
b'friop cé ^p tVé a At&ifi* t)í ^n p^Cfvún 50 
téif 1 n-^|\ TDCitnoeAtt.' 

" 'Híofv b'iongnA'ó foin/ ^p-A *OiAf\tnAi*o. 
* thvó rhó^ t)0 b'jnú beit a§ éifce^óc lit)/ 

u l tlí mifoe fin *oo fiá*ó. t)A"ó trióf\ — 
•D'éinne t)0 ttnspeAt!) finn. 1nf riA fean- 
teAtigóAtb *oo luigeArriAip óun a Céile aj\ 
•ocúif, 1 AfCA-f^n *oo tÁíi5AmAi|\ AnuAf ó 
btiA'óAin 50 btuvóAin 5ti|\ f\AtAtttAif\ 50 
t)oirmn j\a t)éAf\LA firm pém. A5 CAig*oe 
•óúmn fA g|\AiméAf\, 'fe^-ó t)0 puxxi|\ fé an 
túb A|\ LÁp lon^m-fA.' 

" ' Uluife, cat) í An óeifc *oo óuavú 
xríoc ? ' 

a ( u p arse von-too-three," aj\ feipeAn.' 

" ' TIaó fUAjvdó 'oo f ArhltngeAnn fí fm, a 
rhÁigif ci|\ : rri't céApniAí mop-A 1 n-éAn-óop 
innce,' 

" ' ílí'L, 1 Afvífcoc-Ail pém, An IÁ b'feapp 
*oo bí fé, ni péi'ópeA'í) pé An óeipc Af\ a 
fon-fAn.' 

" ■ Agtif Anoip , a iii^i5ifcif, cionnup t>o 
bAinip f\áp Arh -oe 'n-A *óiAit> f m ? Ca*o í an 
óeifc a Cuip Af\ a tÁfi 1 n-Áifvoe é ?.' (( { A5 |\\fiugv\-0 a céile Le hecf Anna no 
bioroAip nuAifi do tine ^xn \!e<s\\ T)ulV 

41 l 11í óuaUvó ctvÁóc Ap ah gcleAf foiri 
piAtfi. Ca*o é ah fAgAf Aifm nA tiecp- 
p AnnA ? ' 

" ' 1U ! 'nÁ ! tiá~Á ! triAp a -oubAitu: 
óe^n^ te toe-An An cige, if olc é eAf but) An 
léi gi tin, 1f le íieAlA'óAm a tÁimg ó'n 
'OorhAti Uoip j. ÓAineAnn piA*o. 'Sé Ainrri 

ACÁ A{\ ATI eaUVOAItl 'ílA At! CAl S^f 1 - ^ n 

cé ACÁ cli pee pAn eAlA"óAin peo, if péi*oip 
leif leiap aua fAn xXibigicip gAtl'O.A, 'pi 
fin A', -00 gAbÁil óun oibne, -], niÁ gAttCAf 1 
gceAfc 1, ni'l fi\eA"5|\A cetpce \"A *oorhAti 
nÁ fAotfógAi-ó fí 1 gcionn nóirmc' 

" ' 1Tlo óóinféAf ! nÁ puil oigfie Af (í Cof 

pé ÓflOf " AÓ é.' 

í 1f peAff í fiúx) 50 móf. T)o £a£>- 
AniAif nA íiecf Ann a, *] fiú*o pé céile fmn. 
Aop iva fé, AOijvoe nA gcnoc, pAiT) nA 
n-Aittne — r)o tórhAipeAnriAif iax> tnle, -] níop 

bflf glOfCA nÁ fCfOpA 1 gCUlAIC X Af 

émne AgAinn. 

" ' " CAt)A1f fUAf," AfpAtl VeA|\ T)t1Ó. 

"tlíof ceApA'6 ceipc fiAtfi nÁ péAT)p Ainn-pe 

CUlAlt A fOlÁÚA1[\ *DO ÓUf Af #." " Cílifl 037 

a\\ tops tVx\t4ji é," a\\\*a rmpe, " A^uf peic- 
irnrq av\ fotit|AógxM*ó fé óugAC é 2 fl 

lí (> Oo C1115 5AÓ émne ^n óeifc fin, -] -oo 
ttnge^t)Afi aja g^i^i-óe ^5«r ^1 A tti-Ag-At) j:é 
ÚiAtAtnxMT) T)ub. T)o tu5 fé ptfm-f-A do 
btMUvó, *\óc tií leo^pí "óo bafipA tnéif e t>o 
teo^Amc of\tn, -ás u r ^ T>eine-A , ó bé-úé a^ 
ptnt) -Ati pÁcfunn T>e.' 

u Seo, a Ú-ai*ó5, m^fi *oo óaic ttlui^cí 4ti 
oi"óóe a\k A.n sCpofc^ipe; ^Cc fix) é ino 
botÁn -Annfo, -] c<MtpeAtn rc^tvAtfi^inc te 
óéite." 

" Agtif miAifi a |AAg^if\ f An Átnói^ ní 
■oóig tiotn 5tif 5ÁT) "óinc # t>o gabÁit óun 

COT)UVÓ T)0 fAOtjUlgA'Ó CtlgAC. Uuil jTém 

45 cutatn 1 sceArm tno óop, pé fcéAt é." Z A 5 11 A . 

CAfiAOAc ctutthAft, a warm cravat. 

b'otc An "oíot jmaca a^aiti é. I should but ill return the 

compliment. 
beuftjMi-ó An -owne-fte ojijtAinn, the dark moon will 

overtake us. That is, the moon will have set 

before we reach the place. 
An mAjtb, the dead mar). The body 
bi Aibro tnmir , he wore a habit. 
pAfOAi-jie pjt, a lump of a man. o 3 8 

T)Á mbenSeA-o fAfi ré cÁ nuri jte uAinn a cÁf t>o cuji 
1 n-úniAitt, if he who is gone from us were able to 
make his wish (case) known to us. " nit ior>Am 
Iauaijic cúJAu," is better Irish than " nilun 

ÁbAtT-A A|t lAt)A1|tC cúí;au." 

bíorm pé Aft p5|ífopAi"ó, delightedly willing. 
^AbAitn pe o\\m gup piií é clop, I warrant it is worth 
hearing. 

I f c 1 3 téi péin, in good humour, 
^muij téi pém, out of humour. 

£eAfi ceofOAÍAc, one who carries himself tidily. 
SgeAftuÁn o\\z 6 pó\\z&]\, pot-bellied from drinking 

porter. 
leótib 1 n-AC|tAnti t)iom, a child that does not wish to 

part with me. Anglo-Irish, " a child tied to me." 
Conoid 5'|u'f in, the peculiar sensation felt in one's foot 

when it hangs unsupported for a time, or which 

runs through the spine when the system receives a 

sudden shock, as of cold water, fear, &c. 
Siút) A5 cup mp ua corAib mé, I started running for 

my life. Illiterates translate it, " Here I runnin' 

away." 
bAimpéir- , a vamp, 
tleit/v riA -oeAcrriAi-oe, typical of a few notorious local 

characters. They used to farm the tithes from the 

parson. Hence T>eAcmAi-oe. 

II a fCfieitle-beAtAiT>, very much alive. According to 

local tradition wolves survived in Glengariff until 

quite a recent date. 
A\\ a tÁji AtiÁijroe, on the flat of his back. Said of 

idlers. 
Sfim-ifijeAl 'n-A tiompAlt, audibly smelling around 

him. I remember an old woman here whom we 

used to cali CAiteAc tu\ SmuipijeAÍA, because of 

her habit of snuffling. 039 

tímpAfi An cliAbÁm, the bearer: that is, the rope 

attached to the basket for carrying or bearing it. 
A\\ a copjiA-jiob, on his haunches. 1Ylínuig<VÓ. 

bne<\C-*pottxMTI, nÁc mop potkih'. bpeAc-bpifte, 
bpeAc-ftÁmce, -jpl. 

tiA corhuusAm b-A g^me *óóib, ha c. -oo com- 

nvng 'n-A n-Aice. 
T)tll 1 ngtAISe, "out 1 bjnjAipe. 

rri ttnstrexyo éirme "óo 50—, níop -óóij ^e ha- 
te péACAmc Aift 50 — . 

bÁHie COIHÓRCAIS.bÁifie "oobeAT) i*oip 'ÓÁ pApóirxe 
nó t>á conuAe. 

teAt-ÓtnttA\15, Ati-ceApx. 

1 tl-A t1C Oltme, . . . teAc oix)jte. If é An 
céAt) £ocaí -oo fótnreÁtÚAn. 

^5 JZ&t&nx: AIR, a$ beA^-iA^iAic) aiji ; A5 píofi- 

lAfljlAIT) Aljt. 

T)é beAÚ<VÓ 5. *0é, nuAip bAineAnn ré leir ah Am 

acá tAfic, ní mAoUnjteAp An b. 
T)é beAÚ^VÓ 5. T)é, if Wn Am acÁ cvt^Amn a 

tA^AnAnn ré reo. 
Ré . . . £6At AÓ, ir *oo'n pt»-o auá f An Aep -oo 

beifi'óe A5 cA5Ai|tc nuAip -oéApfAi-óe pé; A^ur 

ir í An jeAÍAc rotAf nA pé. 
IA bU1*Óe gnéme, nil r-An bpocAt "bui-óe" Annfo 

ac 50 neAfitrtn^eAiin ré bjtíj ad pocAit eite. 
50 SIAtlSAÓ, 50 cpónÁriAc; 50 tuu\ibpeAc. 
§Á SÁRtlgA'Ó, a$ reAcc fUAf teip, 
teórmgAt) ó *óia, míopbúiU ó *óia. 
tOAÓC, CAjin cloc A"oem7:eA|i 1 n-Áiu 1 n-A bfAJ^nn 

t>uine bÁr obAnn, 040 

SAÍlCán, An rriAi-oe ctnjiteAji cfií -óÁ iomcuii t)& 

jcliAbÁn. 
mo pn^CAÍ beAg^, tií "be^" a ciAtUnseAnn 

fé f eo, ac ceAtiAtriAit. 
T)0 niottuSeAS nó -o'Aimge^s, tÁ -oepif ix> M i ah 

•DÁ fOCAl fO. 1p AÍ11AC AT "00 C|t01"Óe pém A 
C10CpA1VÍ> All flOp tlUAIft tnotOgAlfl jltlt) ; ip o'n 

■ocAob Amu 15 a tioc^Aix) f/é nuAifi "o'AifteóJAiti 

JIUT). 

<Ml nÓS a\' beitl'Olg aUc^, ip ^eipe t>e jiÁ-ó é 

f eo tu\ " aji via beitixnj AtlxA." 
COnnconÓS, A5AIX) ; ceAnnACA. 
Cé<VOCA T)UX)£, ni T)iib iAT) ac lomA-oAiriAil, " CÁ 

ha cÁifine mibA x>'Ai}t^eA"o Ai^e," 
S1tttói&11tlíS 'n-A 'ÓMI'Ó-W., uéi-ómíp *oÁ piA-ÓAc 

nó *oÁ tófiuijeAcr. 
SOAOmse (piji nó muÁ), peAft nó beAn a X)e&-ó ^a-da, 

caoI. 
CU1C6AS 11TI' rhe^Vlg, tuireAf i "ocA-óm nó 1 bpAnn- 

uAif e. íf 1 mi5 An bÁif ? " 

níott óttmex\m^iR ctnge h^ tiáit>, níoji bACA- 

mAi|i teip. 

SxMI ^011 ocrtdinn, pé rm 1 mbéA^tA in one yard. 
fíí peA-OAji cé'cA ó " i-oift," nó ó órfiAc (Iacac) a 
ti^eAnn An pocAt. 1p *oóca *oo jiéiji -oeAbftAirh 
511ft ó " ocjiac " a tijeAnn pé, óift ir Annarh a 
bíonn eApbA ÍAÚAije pAn ocftAirm. 

T)0 téAUntllgeAS, T)0 tÁnAg cu§Ain péiti. "00 
cuA-ÓAp 1 bpeAbAp. 

a^ cotfióoirhtic, a$ ioitíaix) te céite. 

^5 CAllvMlieAÓC, A$ ^Iao-óac 50 hÁffO. 
ceiCCARIIAC, -onine 50 rnbeAt) poUn-óeAcu Ann. 
Lúg-CORcVlST^e, eApbA copÁifoe nó imping. 
T)0 511105, x)0 pjnoc, nó -oo coftjiiiij puAp. 

connuigeAóc is cní púinu, bfieip ip ^fí p- 04i 

bMruvú A fh<MT)e^Ati p Áttme lApAtmi t>o blonn *ji 

bÁjiji riiAi-oe IÁivia. 

&5 émuigvVó 'áí\ se*\óc, ní béAjaACAr- 6 r ro sé 

•oeift CAirmueoijií ^Ae-óitse rmAijt bí-o fiA-c a^ 

rA^Aiftc "oo caidaII nó tdo btnn. 
COSStim^n^ fCArA x>Aoine ujtí n-A céite. TjAOine 

^An ftiAip. 
5tÓn-1-5CÓ1CÍn, leAtib córh beA^ f An 5UJ1 b'é An 

5;tófi An ctn-D if mó -óe. 
•OM "ÓÁ beAtinACxVÓ-— i.e., 50 mbeannuisi-o T>ia é? 

1f "OOCA. 

SCáXCAT), fUjtACA-ó ó'n bpjiéini. " tlíoji £Á$ ré tuAr 

rÁú Aifi nAfi rrAt fé if nÁn beÁji-jt pé. ,J 
níOS SU\ tUMrm, níor* pAi-oe uAinn. £at>a, níoj 1 pA, 

1f JMA. 

SAS, SAS, S.AS, a 5 jIao-óac cujdc aji ^aijaji. 
píS, píS, píS, a\\ c\\r. 
U1UC, CU1C, C1UC, Aft cijic, 

jM'ní, píní, píní, aji Iacaih. 

tnuvó-nó, -jc, A]\ tA|\b. 
it)' eice.Aó, no' -óiúitwó. 

AOnCMglb, AOiiACAib. 

bA*Ó 'Óe-AS A CIOCpVÓ bé-AUt-A t>Óríl-S.A. English 

would well become me (ironically). 
bCÓRÁíl, a dildorn. 

Cé-AUniAÍ, f 0CA1Í fcVOA léljeAtlUA (?) 

émgteAó tyemrie, pAim^f -o'é, 

T>1dbAtAtfm,dÓ, bjiéAbAipe -oíobiilxeAC 

níOR p-dtl 1 íttÁS, he did not (stay) why l 

T)1VUrt, An bftAon if Vuja. 

SClVlge, bAmc An trio^Ait -oe'n jfiÁme. Scitije 

eiti§, Anglo-Irish, " grindin' out lies." 
mímg AV\ CApóXX, UAbAijt cun ceAnnfAcc' é. 
5^ÓAíl ^jg tdc^lt, fawning ir béAftta aiji f eo. 

Date Due 


. 


f 

BOSTON COLLEGE 
3 9031 01161792 5 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 

CHESTNUT HILL, MASS. Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.